קונגרס ישראלי-פלסטיני ציבורי למו"מ

הסכם ראשון: צעדים בוני אמון אסירים: סעיף זה מתייחס לאסירים הקשורים לקונפליקט (לא לאסירים פליליים): א. כל האסירים שנכלאו לפני הסכמי אוסלו ישוחררו באופן מיידי. ב. שאר האסירים ישוחררו באופן הדרגתי לפי התקדמות המו"מ וחומרת המעשה. ג. המטרה היא לשחרר את כל האסירים עד סיום המו"מ. ד. שני הצדדים מתחייבים לעשות את המאמץ המקסימלי להגיע […]

Read More…