קונגרס סטודנטיות, 14/4/19, תיאטרון יפו

במסגרת קונגרס הסטודנטיות שנערך בחודש האחרון (4/19), הגיעו כ-60 צעירות פלסטיניות וישראליות להסכמים לקידום הפתרון המדיני.
ביניהם הפתרונות הבאים:

קבוצה מספר 1:
– שתי מדינות לשני עמים, כולל מנגנונים משותפים, למשל צבאיים, כלכליים ועוד.
– הכרה בעיר ירושלים כבירה משותפת לשתי מדינות ולשני העמים.
– עידוד של הכרה ומפגשים בין שתי האוכלוסיות.
– הכנסת הנרטיב הפלסטיני לחינוך הישראלי והנרטיב הישראלי לחינוך הפלסטיני.
– שקיפות: שמירה על הזרמת מידע לשני הצדדים, אמין, שותף ומקיף.

קבוצה מספר 2:
אנו מסכימים למדינה אחת לשני העמים עם שוויון זכויות, מדינה דמוקרטית, חילונית, המנון אחד משותף, דגל אחד משותף, שתי שפות רשמיות מדוברות – ערבית ועברית.
מפלגה מעורבת שיש בה נציגות פלסטינית ונציגות ישראלית.
אנחנו מגיעים במטרה למגר אלימות והסתה ועל מנת לייעל ולתעל את התקציבים הכלכליים בממשלה. במקום לביטחון, לחינוך ולערכים של שוויון וליברליות.
מבחינת צבא – שנת שירות לאומי חובה.
צריך למקצע את הצבא ולפתוח את האפשרות להתנדב.

– חינוך: להכניס לבתי הספר לימודי ערבית ליהודים ולימודי עברית לערבים, ובנוסף לימודי היסטוריה משותפת של שני הצדדים.
– מיגור גזענות: הגברת מודעות של שני הצדדים ומטרה להגיע לקשר בין אישי, גם במדיות החברתיות (שיתופים אישיים בפייסבוק) על מנת להוריד את הגזענות.
– להקים מיזם של קבוצות דיון משותפת בחברון של יהודים וערבים.
– על אחד מהקבוצה שהיה נוכח בשיחה יחזור לחייו הפרטיים וישתף ויחשוף אנשים שקרובים אליו. המטרה היא להוציא אנשים מהבורות ולפתוח להם את האוזניים.

פנינו לשלום.