קונגרס ישראלי-פלסטיני, 1/2/19, מכון גתה, ת”א

במסגרת הקונגרס הישראלי פלסטיני שהתקיים במכון גתה בתל אביב, ובו השתתפו כ-200 ישראלים ופלסטינים, התנהלו דיונים שהובילו לצעדים בוני אמון
ולהסכמים. בין היתר הגיעו הקבוצות לצעדים הבאים:

1. מחסומים – להעלות את גיל החיילים (אולי מילואימניקים מבוגרים יותר)
להציב במחסומים גם חיילים/שוטרים פלסטינים
לוודא מניעה של פגיעה בחפים מפשע

2. התחשבות בתושבים במהלך פשיטות צה”ל על בתים בכפרים
מתן כבוד לגרים במקום, שמירה על הזכות לפרטיות, שמירה על הזכות לביטחון בבית

3. למידה הדדית של שפה – כל ילד יהודי לומד ערבית מגיל שלוש, כל ילד פלסטיני לומד עברית מגיל שלוש

4. מתן דגש על חינוך מתוך הבנה שיש לו חלק משמעותי במיגור האלימות: לימוד כל צד את ההיסטוריה ומאפייני הדת של הצד השני

5. על החיילים המוצבים במחסומים לדעת ערבית, לפחות ברמה בסיסית, על מנת לתקשר עם התושבים

6. על שני העמים לקבל את זכות הקיום אחד של השני

7. עצירה מוחלטת של אלימות מצד שני העמים, ובמידה ומתרחש אירוע אלים, שאינו ישפיע על תהליך המשא ומתן או יגרום להפסקתו

8. עלינו כעם לקחת בעירבון מוגבל את דבריהם של הפוליטקאים בשני הצדדים, מתוך הבנה כי הם מושפעים מאינטרסים שונים
לרוב אינם מהווים אמת אובייקטיבית