קונגרס סטודנטים ותלמידי תיכון, 25/2/19, אונ’ חיפה

במסגרת קונגרס שנערך באוניברסיטת חיפה, ובו השתתפו מעל 100 תלמידי תיכון וסטודנטים מהארץ ומהגדה המערבית – הגיעו הקבוצות להסכמים ולצעדים בוני אמון.
ביניהם הצעדים הבאים:

1. שני הצדדים יגנו באופן כולל אלימות אשר נעשית ללא עילה.

2. קידום חינוך הדדי על תרבותו של האחר בקרב בתי ספר ישראלים ופלסטינים, וקידום מפגשי היכרות תרבותית בין תלמידי תיכון ישראלים ופלסטינים.

3. חינוך ילדים פלסטינים לקבלת הקיום של מדינת ישראל וחינוך ילדים ישראלים להכרת הזכות של פלסטינים למדינה משלהם.

4. הכרה בכך שמערב ירושלים היא בירת מדינת ישראל ומזרח ירושלים היא בירת העם הפלסטיני – מלבד הר הבית והכותל.

5. שיתוף טכנולוגיית הטפלת המים עם עזה והרשות הפלסטינית.

6. הקפאת הבנייה בכלל ההתנחלויות מלבד אריאל עד להגעה להסכם סופי.

7. במידה והרשות הפלסטינית היא זו שממנת משפחות של פושעים נגד ישראל, עליה להפסיק זאת מיד, ובמידה ואלו ארגונים פרטיים – על הרשות הפלסטינית
לאסור את קיומם ולהביא לפירוקם.

8. ישראל תגביר את האכיפה כנגד תושבי ההתנחלויות אשר פועלים באופן אלים כנגד פלסטינים.

9. המחסומים – בהתאם לנהלי הביטחון, יגדל חופש התנועה של הפלסטינים כך שיוכלו לצאת ולהכנס מהגדה המערבית תחת אמצעים בטחוניים.

10. ישראל תפעל למניעת אלימות כנגד פלסטינים.

11. אם מעשה אלימות יתרחש – יהיו לו השלכות, שיאכפו בין היתר ע”י כוח ביטחון שיורכב מישראלים ופלסטינים.
על ההנהגות לדאוג שתהליך המו”מ לא יפגע במידה ויתקיים אירוע אלימות.

12. יהיה חינוך לשלום מצד שני הצדדים.

13. על שני העמים ללמוד את שפתם ותרבותם של בני העם השני.

14. ירושלים תהא תחת שלטון אכיפה ישראלי-פלסטיני.