קונגרס נוער, 18/10/18, תל אביב

מחשבות של שלום

קונגרס נוער, תיכון עירוני ד’, תל אביב

18/10/18


צעדים בוני אמון:

  1. ישראל תפסיק לדרוש באופן אקראי הצגת תעודת זהות מאנשים (פלסטינים).
  2. לא תתקיים אפליה בין אנשים מחזיקי אזרחות ישראלית.
  3. מידע על מצבם ואורח חייהם של הפלסטינים יופץ באופן אקטיבי ואזרחי ישראל ייחשפו אליו.
  4. ישראל תספק לעזה מים, חשמל ואוכל. בתמורה, עזה תתחייב להחלפת שלטון חמאס תוך חמש שנים.
  5. חיילים ישראלים שהרגו פלסטינים ללא סיבה מוצדקת יעמדו לדין.
  6. ינתן משפט הוגן לפלסטינים שחשודים בביצוע פשע. הם יוכרו כזכאים עד שיוכח אחרת. אסירים יקבלו יחס הוגן.
  7. תוקם מערכת חינוכית משותפת לכלל הדתות שתילמד בכל בתי הספר, ישראלים ופלסטינים, ותהיה בעלת אוריינטציה לשלום וסיום הסכסוך.
  8. הבנייה בהתנחלויות תיפסק. פלסטינים שהיו בעבר בעלים של קרקעות שנלקחו מהן יקבלו את הבעלות עליהם מחדש, אולם לא יורשו לגרש תושבים ישראלים מביתם. אלו יוכלו להמשיך לגור בשטחים אלו בשכירות אותה תשלם המדינה, ויעזבו כשירצו.
  9. הר הבית – יהיה אזור בינלאומי שנשלט בידי האומות המאוחדות ויעמוד ברמה גבוהה של פיקוח. האנשים יבואו, יתפללו ויעזבו את המקום.