קונגרס ישראלי-פלסטיני ציבורי, ת”א – 10-11/5/2013

הסכם 1 – צעדים בוני אמון

הפסקת אלימות:
א. ישראל תמנע התקפות על פלסטינים והפלסטינים יימנעו התקפות על ישראלים.

ב. במקרה של פעילות אלימה:

1. המו”מ לא ייפסק ולא תהיה פעולת תגמול.

2. שני הצדדים יגנו את המעשה.

3. הצד שממנו נעשתה האלימות אחראי להעמיד לדין את הפוגעים.

 

מקומות קדושים:
א. כל בני דת מסויימת יורשו להתפלל אך ורק במקומות הקדושים להם (למשל, מוסלמים יוכלו להתפלל רק במקומות הקדושים לאיסלם; יהודים במקומות הקדושים ליהדות; ונוצרים במקומות הקדושים לנצרות). כולם יוכלו לבקר באתרים כתיירים.

ב. תוקם ועדת מומחים ישראלית-פלסטינית לשיפוץ גשר המוגרבים.

3. אסירים: סעיף זה מתייחס לאסירים הקשורים לקונפליקט (לא לאסירים פליליים):

א. ישראל תשחרר בתוך שנה את כל האסירים להם “אין דם על הידיים.”

ב. שאר האסירים ישוחררו עם חתימת הסכם שלום כולל.

ג. עם שחרור כל האסירים יוסרו כל התביעות כנגד חיילי צה”ל.

4. התנחלויות וסיום המו”מ:

ישראל תקפיא את הבנייה בהתנחלויות למשך שנה, למעט בנייה ההכרחית להמשך אורח חיים תקין, כמו: בתי ספר ובתי חולים.
יתקיים מו”מ ישיר ואינטנסיבי בין שני הצדדים על סיום הסכסוך.
בשלב ראשון שני הצדדים מתחייבים לסכם את עניין הגבולות במהירות המירבית.
שני הצדדים מתחייבים לעשות את המקסימום כדי לסיים את המו”מ בתוך שנתיים.

5. מחסומים:

ישראל תפרק באופן הדרגתי מחסומים בתוך הגדה המערבית בהתאם להתקדמות המו”מ וצרכי הביטחון.