קונגרס ישראלי-פלסטיני ציבורי, כיכר הבימה – 1-2/3/2013

הסכם 1 – צעדים בוני אמון
  1. אסירים: סעיף זה מתייחס לאסירים הקשורים לקונפליקט (לא לאסירים פליליים):

א. כל האסירים שנכלאו לפני הסכמי אוסלו ישוחררו באופן מיידי.

ב. שאר האסירים ישוחררו באופן הדרגתי לפי התקדמות המו”מ וחומרת המעשה.

ג. המטרה היא לשחרר את כל האסירים עד סיום המו”מ.

ד. שני הצדדים מתחייבים לעשות את המאמץ המקסימלי להגיע להסכם שלום, שמסיים את הקונפליקט, בתוך שנתיים.

 

  1. הפסקת אלימות פיסית: ישראלים מחוייבים למנוע התקפות על פלסטינים; פלסטינים מחוייבים למנוע התקפות על ישראלים.